[./index.html]
[http://www.kerkengwierum.nl/default.aspx?lIntEntityId=577]
[Web Creator] [LMSOFT]
Terug
Startpagina
1162
Startpagina
Bron; Henk en Uilkje Veenstra. Bezoek kerk 2013

Bedankt Henk en Uilkje.
Laat d’orgeltoon deez’kerk doordringen
maar moogt des zangers lieflijk zingen
elks hart inwendig raken
Gods heil schept telkens nieuwe vreugd
dat ieder ziel mag zijn verheugd
en Jezus Liefde smaken.