[./index.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Terug
Startpagina
Psalm 133
Gespeeld in Holten
Gespeeld in Nieuwlekkerland
Het woord van  Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid, leert en vermaant elkander, met psalmen en lofgezangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart.
                                  Kolossenzen 3:16