[./index.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Pneumatiek was erg lek wat ook goed hoorbaar is
Het woord van  Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid, leert en vermaant elkander, met psalmen en lofgezangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart.
                                  Kolossenzen 3:16