[./index.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Terug
Startpagina
Psalm 68
Improvisatie 1 Wageningen
Psalm 68 tijdens kerkdienst
Het woord van  Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid, leert en vermaant elkander, met psalmen en lofgezangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart.
                                  Kolossenzen 3:16