[./index.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Dag zuster, Gods wegen zijn soms niet te bevatten, ondoorgrondelijk.

Maar Hij laat je nooit meer los, al vraag je soms wel eens, Heer waar bent U?

Ik hoop dat deze liederen een kleine bijdrage mogen zijn voor je zodat je weet dat God er altijd voor je is, en dat je ook mag weten dat er mensen zijn die voor je bidden.

Soms kan zo'n eenvoudig gespeeld lied een machtig uitwerking hebben. Ik hoop ook nu.

Voorlopig één uit het archief maar de rest volgt later.

Ik hoop dat Hij met Zijn Geest in je mag zijn (weer in je mag komen) zodat je alles weer een plaats kan geven.