[./index.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Terug
Startpagina
Psalm 89
Beste Arie, na bijna 40 jaar heb je jou taak als koster neer moeten leggen. We mochten  samen (bijna 10 jaar) een mooie tijd hebben. Gods zegen toegewenst  samen met je vrouw Jannie in de avond van je leven.

O God, die ons ten Schilde zijt,
en ons voor alle ramp bevrijdt,
aanschouw toch uw gezalfde Koning.
Eén dag is in Uw huis mij meer
dan duizend, waar ik U ontbeer;
'k waar liever in mijns Bondsgods woning
een dorpelwachter, dan gewend
aan d' ijd'le vreugd in 's bozen tent.
                                                 
                                                                                  Psalm 84:5 berijmd