[./index.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Terug
Ook deze pagina is na de update 2018 geheel verdwenen.

Dit bezoek was een mooie ervaring om op dit orgel te mogen spelen dankzij de inzet van mijn zwager Ramon Gomez Perez (overleden 2016)

Het orgel aan de overzijde is nooit voltooid.
Bron; eigen waarneming Simon den Hartigh 2005
Startpagina
Hersteld 23
Terug