[./index.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Beste broeder,

ter bemoediging in deze moeilijke tijd.

Ik moest aan u denken bij de preken over Psalm 103.

Looft den Heere, mijn ziel,
en al wat in mij is Zijn heilig Naam.
Looft den Heere, mijn ziel,
en vergeet niet een van Zijn weldaden.  (ook nu niet in deze moeilijke tijd)

Die al uw ongerechtigheid vergeeft,

en die ongerechtigheden zijn er, ook bij mij.

Ik hoop en bid dat de woorden uit deze Psalm een plaats in uw hart mogen krijgen
dan zal Hij al uw overtredingen van u wegdoen, zover het oosten verwijdert is van het westen.

Ontvang een broederlijke groet van,
Simon