[./index.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Ha Truus,

Ik hoop dat deze psalm, gezongen door Annemarie je veel steun mag geven.

Vertrouw op God, zus van me. Hij heeft je nog vast hoor. Geloof alleen.

Makkelijk gezegt door mij, na alles wat je hebt meegemaakt, maar het is echt zo.


 
Geen vader sloeg met groter mededogen
op teder kroost ooit Zijn ontfermend ogen,
dan Isrels Heer' op ieder, die Hem vreest.
Hij weet wat van Zijn maaksel zij te wachten,
hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten,
en dat we stof van jongs af zijn geweest.

                                Psalm 103: 7 berijmd